Awesome Image

SYSTEM AND PROGRAMHANTERING

Vår support- och IT-driftsavdelning designar, underhåller och supportar all form av nätverksinfrastruktur

Drift- och supportavdelningen designar och underhåller moderna anpassade lösningar i moln- eller on-premise som kombinerar Office365, MS Azure, AWS, serverhotell och tillförlitliga backupsystem och automatiserad systemadministration. Vårt kundlöfte är att säkerställa funktionella och lämpliga lösningar för er verksamhet.

Våra erfarenheter
Referenser

Systems Change Management

Vi på FarSight har passion för att lösa problem och ta fram lösningar tillsammans med dig som kund i en öppen och transparent miljö. Ett anpassat team med olika kompetenser skapar långsiktiga samarbeten och rätt lösningar. Vi tänker ett steg längre och skapar användbara, hållbara lösningar som ser till att er verksamhet fungerar nu och framöver. Vill du ha hjälp så kontakta oss direkt för ett kostnadsfritt möte!

Förvaltning och livscykel avseende informations-, verksamhets- och ledningssystem är begrepp med oklar definition som i grunden handlar om att hantera förändringstryck hellre än ”buggrättning”.

Code Management

Egenutvecklade lösningar som behövs i verksamheten, men där utvecklarna slutat? Vi åtar oss att utifrån förvaltningsavtal eller projekt underhålla, uppdatera och vid behov utveckla eller förvalta programvara.

Vi tar tag i dessa frågor genom att dela upp förändringstrycket i tre separata delar.

#1 - New Technology

Omvärldsförändringar: Denna typ av förändringar baseras på förändringar i den omvärld i vilket ett system verkar. Nya standarder, webbläsare, operativsystem, lagstiftning och en rad andra faktorer innebär att IT-system måste förändras för att inte tappa fotfästet. Detta är den klassiska definitionen av förvaltning.

#2 - Adaptations & Special Requirements

• Förändrade förväntningar och önskemål. Från det att ett IT-system ligger på konceptstadiet så kommer verkliga och tilltänkta användares bild av och förväntningar på systemet kontinuerligt att förändras. Dessa förändringar kommer alltså inifrån hellre än utifrån. Detta handlar såväl om förslag på ny eller ändrad funktionalitet som på att uppfattningen om hur saker borde fungera förändras över tid. Dessa förändringar tar sig uttryck i det som kallas livscykelförvaltning och som ofta blir mindre utvecklings och förändringsprojekt. I vår definition av hållbarhet försöker vi alltid att så långt detta är möjligt och ekonomiskt försvarbart inför dig som kund, förbereda systemen för att hantera kommande förändringar.

#3 - Changed Expectations & New Requirements

Intressentförändringar: Detta är förändringar av systemets funktionalitet och tillägg som baserar sig på nya kundkrav eller önskemål och som i de flesta fall kommer från kunder eller kunders kunder och där eventuella utvecklingsinsatser i många fall går att fakturera tredje part.

Awesome Image

Konsulter

Vi har kvalificerade konsulter, redo för längre eller kortare uppdrag. Med brett urval av kompetenser inom utveckling av programvara kan vi erbjuda programmerare inom Java, C#, .Net, PHP, ADA och Delphi samt flertalet databaser.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi skapar hållbara och användbara lösningar för komplexa problem.

    Awesome Image