Awesome Image

Databasutveckling

Levererar dina IT-system rätt data i rätt tid till rätt personer?

Data ska vara skyddat från alla former av intrång eller justeringar, med andra ord betrott och verifierad. Dessutom måste systemet följa alla juridiska standarder både när det gäller integritet och enligt lag införa tillräckliga starka mekanismer för att på ett komplett sätt skydda företagskänslig data.

Våra erfarenheter
Referenser

Levererar dina IT-system rätt data i rätt tid?

En bra databas bygger på en specifik modell av verkligheten, med utvalda datamängder, där eftersökta data och samband mellan dem är korrekta. Databasmodellen, vare sig det gäller ett system, eller flera system som samverkar, får aldrig acceptera data som är motstridiga mot den verklighet som skall representeras. Detta är vårt expertisområde och vi vet hur vi kan säkra din data att bli korrekt.

Det finns många företag som bygger databaser och har ”databas” i sina system. Vår uppfattning är att det slarvas med databasmodellerna och att detta leder till problem, osäkerhet och låg kvalitet. En god databasmodell och en god design innebär noga överväganden av; vad är det som skall lagras, varför, hur ska det lagras, vilka samband finns och hur garanterar vi att systemet aldrig kommer att acceptera felaktigheter.

Vi gillar att nörda ner oss så att vi kan gå till botten med problem och möjligheter och göra rätt från början. Vi har stor erfarenhet av såväl databasutveckling i form av såväl stora datalager som integrerar dussintalet affärssystem till högpresterande affärsdatabaser för såväl casinosystem som system för digitala mässor med tusentals samtidiga användare. Vi skapar helt enkelt genomtänkta, användarvänliga och hållbara lösningar på komplexa problem.  Hur kan vi hjälpa dig?

Vår expertis

Högpresterande kasinodatabaser

Stödsystem för digitala mässor

Migration, integration och detaljerad tekniskinformation

Felhantering och automatisk datakorrigering

Hantering av periodiska datakällor

Awesome Image

Konsulter

Vi har kvalificerade konsulter, redo för längre eller kortare uppdrag. Med brett urval av kompetenser inom utveckling av programvara kan vi erbjuda programmerare inom Java, C#, .Net, PHP, ADA och Delphi samt flertalet databaser.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi skapar hållbara och användbara lösningar för komplexa problem.

  Awesome Image

  About the Company

  FarSight-Symbol_Yellow_RGB.png
  Farsight Tech Nordic AB is a Swedish IT-development partner that makes people and organizations grow! We are your ”go-to-guys” regarding all your IT-systems, technology and IT-security subject matters.

  Contact Us

  Visiting address:

  Farsight Kaplansgatan 16B,
  3rd Floor
  541 34 Skövde

  Quick Contact

  Copyright (c) Farsight Tech Nordic AB 2022, All Rights Reserved