IT-säkerhet i världsklass

Vi är passionerade för att utveckla innovativa IT-lösningar som inte bara garanterar säker åtkomst och effektiv hantering av affärskritisk information, utan också stärker ditt företags digitala grund.

IT-säkerhet

En trygg digital närvaro är en nödvändighet.

Hos oss är säkerhet inte bara en prioritet, det är kärnan i allt vi gör. Vi brinner för IT-säkerhet för verksamheter och företag.
I dagens samhälle där skadliga program som ransomware, malware etc. Ständigt utvecklas. Krävs det att ditt online försvar också utvecklas. Om de skadliga programmen når dina filer kan det vara så illa att din verksamhet behöver lägga ner.

Områden

NIS2 & CER direktiv

I takt med att digitaliseringen accelererar, står IT-sektorn inför allt mer avancerade cyberhot. Detta kräver en proaktiv och kunnig approach för att skydda..

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet kombinerar avancerad teknik och mycket strikta policyer för att skydda känslig data från cyberhot, en kritisk grundsten i vår digitala era.

Vi hjälper dig med

Proaktiv riskhantering

Vi genomför sårbarhetsskanningar och security audits för att minimera hot och risker.

Effektiv infrastrukturhantering:

Vi hanterar centraliserad administration, nätverkskonfiguration och antiviruslösningar.

Kontinuerlig övervakning

Vi övervakar systemen för att snabbt identifiera och åtgärda problem.

Specialiserad expertis:

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar genom samarbete med branschexperter och partners.

NIS (Nät- och informationssäkerhet):

Vi tillhandahåller omfattande lösningar för att efterleva NIS-direktivet, inklusive riskanalys, strategisk planering och effektiv incidenthantering för att säkerställa skyddet av kritisk infrastruktur och informationssystem.

ISO-certifiering IT-säkerhet:

Certifiering enligt ISO 27001 för högsta standarder inom informationssäkerhet.

Heltäckande IT-säkerhet:

Vi erbjuder komplett säkerhetslösning inklusive riskanalyser, strategier och incidenthantering.

Något du borde veta

En god säkerhetshygien

Att regelbundet uppdatera system, använda starka lösenord och vara medveten om potentiella faror är som att skapa en osynlig barriär, vilket minskar risken för digitala sjukdomar och skapar en hälsosam och trygg digital miljö.
Precis som regelbunden handtvätt förhindrar spridningen av bakterier och sjukdomar i den fysiska världen, representerar god säkerhetshygien det digitala ”handtvättandet” för att förhindra cyberhot och skydda ens digitala hälsa.

Behöver du hjälp med din IT-säkerhet? Vi hjälper dig!


Fredrik Eriksson

CTO och IT-säkerhetsansvarig

Hej

Du lämnar vår hemsida!

Oroa dig inte, detta öppnas i en ny flik så att du enkelt kan återvända till den här sidan.