Vi stöttar dig i efterlevnad av NIS2 och CER

I takt med att digitaliseringen accelererar, står IT-sektorn inför allt mer avancerade cyberhot. Detta kräver en proaktiv och kunnig approach för att skydda kritisk infrastruktur och upprätthålla verksamhetskontinuitet. behöver din verksamhet hjälp? kontakta oss, vi hjälper dig.

Skydda din data nu!

En stark försvarslinje mot framtidens cyberhot

NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) och CER (Directive on the resilience of critical entities) är EU:s senaste svar på dessa växande hot, vilket ställer högre krav på säkerhets-åtgärder och incidenthantering för organisationer inom kritiska sektorer.
NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) och CER (Directive on the resilience of critical entities) är EU:s senaste svar på dessa växande hot, vilket ställer högre krav på säkerhets-åtgärder och incidenthantering för organisationer inom kritiska sektorer.

Har du...?

Ingen fara om din verksamhet inte uppfyller dessa krav, vi finns här för att hjälpa dig på vägen så att din verksamhet ska kunna nå upp till dessa krav så snabbt som möjligt.

Vi hjälper dig med

NIS2- och CER-efterlevnad och strategisk rådgivning

Implementering av nödvändiga åtgärder och rollfördelning enligt direktiven. testa igen utan

Incidenthantering och snabbrespons

Med vår expertis kan ni hantera och återhämta er snabbt från cyberincidenter, minimera skador och skydda er verksamhet.

Optimering av IT-infrastruktur för cybersäkerhet

Arbetar för säkerhetspolicys, regelverk och användning av avancerad kryptografi och flerfaktorsautentisering.

Skräddarsydda Säkerhetslösningar

Varje organisation har unika behov. Vi utformar anpassade lösningar som adresserar era specifika säkerhetsutmaningar.

NIS2 – En ny nivå av cybersäkerhet för kritiska sektorer

I takt med att digitaliseringen fortskrider blir cybersäkerhet allt viktigare för att skydda kritiska tjänster och infrastruktur. NIS2-direktivet uppdaterar och utvidgar EU:s regler för nätverks- och informationssystemens säkerhet. NIS2 syftar till att höja cybersäkerhetsnivån inom viktiga sektorer som energi, transport, bankväsen och hälsovård.

Fördelar med NIS2

NIS2 träder i kraft 2024!

Från den 18 oktober 2024 blir efterlevnad av NIS2 ett krav, för centrala aktörer inom digital ekonomi och kritisk infrastruktur. Överträdelser kan resultera i höga böter och personligt ansvar. Självklart kan vi hjälpa dig med detta.

CER – Stärker skyddet av Europas kritiska infrastruktur

CER-direktivet, eller The Directive on the resilience of critical entities, kompletterar NIS2 genom att specifikt adressera säkerhetsutmaningarna för nätverk och informationssystem inom EU:s kritiska infrastrukturer. Med ett fokus på att stärka och harmonisera cybersäkerhetsstandarder över gränserna, lägger CER grunden för en mer resilient digital infrastruktur.

Fördelar med CER

Behöver du hjälp med NIS2?

Så här arbetar du med NIS2

Att navigera i komplexiteten hos NIS2-direktivet behöver inte vara en utmaning. Här är en förenklad guide som bryter ner processen i fyra överskådliga steg. Kom ihåg, vi på Farsight är här för att hjälpa dig genom varje steg, oavsett var du befinner dig.
Steg 1

Kartlägga

Skapa en bild av nuläget vad gäller infrastruktur och system genom kartläggning och analys. Nu ser man sina sårbarheter.
Steg 2

Planera

Ta fram rutiner, policys och handlingsplaner. Rislanalyser och utfallsanalyser.
Steg 3

Agera

Effektivisera och optimera infrastruktur och system. Utbilda medarbetare kontinuerligt.
Steg 4

Revidera

Mät resultaten av justeringar och förbättringar. Följ upp tidigare mätningar. Blev det bra?

Behöver du hjälp med säkerheten i din verksamhet?

Vi står redo att assistera dig och din verksamhet. Kontakta oss idag!

Har du frågor eller funderingar? Självklart hjälper vi dig!


Fredrik Eriksson

CTO och IT-säkerhetsansvarig

Hej

Du lämnar vår hemsida!

Oroa dig inte, detta öppnas i en ny flik så att du enkelt kan återvända till den här sidan.