Awesome Image

AgentWay

AgentWay - Sammankoppla SCADA med ERP och BI

Intresset för att sammankoppla den operativa verksamheten med den ekonomiska och beslutsfattande är på uppgång. Det finns stora vinster att hämta. Du vill få dags- eller rent av minutfärska uppgifter om hur produktionen går just nu, vad som är mest kostnadseffektivt, koppla samman orderingång och schemaläggning med maskinstyrning och framtida underhållsplaneringar. AgentWay® är framtaget för att enkelt och dynamiskt koppla samman alla dessa system i en databrygga och hantera den löpande informationsöverföringen mellan dem, må vara genom datalager eller direktöverföringar.

Jag vill veta mera!
Kontakta oss

AgentWay® hanterar alla större kommunikationsprotokoll som används inom SCADA, ERP och även många BI/Analytics lösningar. Den gör minimal påverkan på ett systems prestanda och kan antingen läggas för sig själv på en egen dator eller tillsammans med något av de övriga verksamhetssystemen.

Väl igångsatt placerar sig AgentWay® i bakgrunden och sköter sig själv, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad.

Den bryggar två eller flera verksamhetssystem som kan ligga på ett eller flera olika nätverk eller ute i molnet. En instans kan även sköta flera olika bryggningar samtidigt så att rätt information flödar till rätt ställe. Den kan även hantera redundanta källor så att om en server går ner så börjar informationen automatiskt komma från nästa server till dess den första är uppe igen.

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi skapar hållbara och användbara lösningar för komplexa problem.

    Bevisa att du är människa genom att välja lastbil.

    Awesome Image