Awesome Image

Digital Kvalitetssakring

Programvarutestning är en oerhört viktigt del i implementeringen för användbarheten av alla system.

Mjukvarutestning är en specifik disciplin inom mjukvaruutveckling som framförallt säkerställer, inom rimlighetens gräns, att den data som ett informationssystem presenterar är korrekt, pålitlig och oförvanskad men också att data kan levereras när den behövs, och endast till behöriga användare. Detta kan sammanfattas inom konceptet IT-säkerhet avseende tillgänglighet, integritet och sekretess där mjukvarutestningen skall säkerställa att det kostar betydligt mycket mer för obehöriga att komma åt data än vad den är värd samtidigt som avbrott och fel kan minimeras på ett sådant sätt att systemet är tillgängligt och att användarna litar på att de får korrekt information.

Våra erfarenheter
Referenser

Olika typer av mjukvarutestningar

Prestandatester och skalning samt systemarkitektur; dvs verifiering av prestandakrav

Integritet vad gäller processer, trådning, minneshantering, databas och parallellprocessning; dvs verifiering av stabilitet

Funktionsverifiering

o Korrekthet i beräkningar
o Användargränssnitt och funktion
o Felhantering och användarabuse; när en användare trycker på alla knappar samtidigt…

Awesome Image

Konsulter

Vi har kvalificerade konsulter, redo för längre eller kortare uppdrag. Med brett urval av kompetenser inom utveckling av programvara kan vi erbjuda programmerare inom Java, C#, .Net, PHP, ADA och Delphi samt flertalet databaser.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi skapar hållbara och användbara lösningar för komplexa problem.

    Awesome Image